Home Stats Teams diskusjon.no

diskusjon.noDiskusjon.no currently has 21 members, and counting.
We have typed 238,084,356 keys and clicked 140,604,498 times alltogether.
Our team holds 0.04% percent of all the teams/users of this project.

But we will change that... :pDiskusjon.no har 21 medlemmer akuratt naa-
Vi har trykket 238,084,356 taster og klikket 140,604,498 ganger tilsammen.
Vaart team har 0.04% prosent av alle klikkene pa Whatpulse, men det skal vi endre paa!

Link til diskusjonstraad:
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=252021&st=0#entry2267933