Rank User Keys
1 Belgium Goldberg56 317,314,803
2 Norway Staiain 278,515,131
3 Australia sellyme 271,135,253
4 Italy icaro96 254,795,665
5 Romania Robby250 226,925,182
6 Malaysia RagnaParadise 218,741,283
7 Poland saCOOL 218,269,111
8 Poland Orfus 211,117,390
9 Italy djnat 205,467,017
10 Italy Dosphal 195,021,578