Rank User Keys
1 Belgium Goldberg56 299,569,815
2 Norway Staiain 269,323,519
3 Australia sellyme 266,309,851
4 Italy icaro96 254,795,665
5 Poland saCOOL 218,269,111
6 Malaysia RagnaParadise 216,761,465
7 Poland Orfus 211,117,390
8 Romania Robby250 204,922,467
9 Italy djnat 199,957,768
10 Italy Dosphal 193,917,388